Stocks-GLP-Global Partners LP

GLP Global Partners LP

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Global Partners LP met 42.49% en bedroegen 18.88B. Het netto-inkomen increased met 495.77% naar 362.21M. De totale activa increased met 49.39% naar 788.44M en WPA increased van 1.31 naar 10.02.
GLPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
3.26%
Nettowinstmarge
0.95%
Winstmarge
1.65%
Rendement op investering
7.01%