Stocks-GLPI-Gaming and Leisure

GLPI Gaming and Leisure

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Gaming and Leisure met 7.84% en bedroegen 1.31B. Het netto-inkomen decreased met 4.86% naar 703.29M. De totale activa increased met 21.47% naar 4.12B en WPA increased van 2.26 naar 2.70.
GLPIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
79.30%
Nettowinstmarge
43.42%
Winstmarge
74.35%
Rendement op investering
5.75%