Stocks-GMAB.CO-Genmab A/S

GMAB.CO Genmab A/S

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Genmab A/S met 72.07% en bedroegen 14.60B. Het netto-inkomen increased met 83.58% naar 5.52B. De totale activa increased met 23.63% naar 27.44B en WPA increased van 45.54 naar 83.65.
GMAB.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
40.18%
Winstmarge
37.10%
Rendement op investering
18.21%