Stocks-GN.CO-GN Store Nord A/S

GN.CO GN Store Nord A/S

162.05 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van GN Store Nord A/S met 18.66% en bedroegen 18.69B. Het netto-inkomen decreased met 68.16% naar 570.00M. De totale activa increased met 9.17% naar 6.80B en WPA decreased van 13.49 naar 3.99.
GN.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
47.21%
Nettowinstmarge
8.71%
Winstmarge
6.81%
Rendement op investering
9.90%