Stocks-GNC.L-Greencore Group PLC

GNC.L Greencore Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Greencore Group PLC met 10.01% en bedroegen 1.91B. Het netto-inkomen increased met 11.15% naar 35.90M. De totale activa decreased met 1.25% naar 459.80M en WPA increased van 0.06 naar 0.07.
GNC.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.58%
Nettowinstmarge
1.52%
Winstmarge
3.95%
Rendement op investering
3.82%