Stocks-GNFT.PA-Genfit

GNFT.PA Genfit

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Genfit met 74.77% en bedroegen 20.20M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
GNFT.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
-3,369.05%
Winstmarge
-171.55%
Rendement op investering
-16.39%