Stocks-GNTX-Gentex Corporation

GNTX Gentex Corporation

34.50 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Gentex Corporation met 19.82% en bedroegen 2.30B. Het netto-inkomen increased met 34.40% naar 428.40M. De totale activa increased met 11.94% naar 2.31B en WPA increased van 1.36 naar 1.84.
GNTXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.26%
Nettowinstmarge
19.68%
Winstmarge
21.56%
Rendement op investering
18.16%