Stocks-GOGL.US-Golden Ocean Group Ltd

GOGL.US Golden Ocean Group Ltd

7.62 -0.05 (-0.67%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/3/2023 decreased de inkomsten van Golden Ocean Group Ltd met 21.25% en bedroegen 196.52M. Het netto-inkomen decreased met 112.93% naar -8.82M. De totale activa decreased met 2.57% naar 1.87B en WPA decreased van 0.34 naar -0.04.
GOGL.USInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.17%
Nettowinstmarge
16.16%
Winstmarge
30.31%
Rendement op investering
6.19%