Stocks-GPC-Genuine Parts Co

GPC Genuine Parts Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Genuine Parts Co met 17.09% en bedroegen 22.10B. Het netto-inkomen increased met 31.59% naar 1.18B. De totale activa increased met 8.60% naar 3.80B en WPA increased van 6.23 naar 8.31.
GPCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.22%
Nettowinstmarge
3.70%
Winstmarge
7.38%
Rendement op investering
10.06%