Stocks-GPK-Graphic Packaging Holding Co

GPK Graphic Packaging Holding Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Graphic Packaging Holding Co met 31.92% en bedroegen 9.44B. Het netto-inkomen increased met 141.67% naar 522.00M. De totale activa increased met 13.58% naar 2.15B en WPA increased van 0.68 naar 1.69.
GPKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.71%
Nettowinstmarge
3.57%
Winstmarge
13.57%
Rendement op investering
4.43%