Stocks-GPRE-Green Plains Inc

GPRE Green Plains Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Green Plains Inc met 29.56% en bedroegen 3.66B. Het netto-inkomen decreased met 134.17% naar -103.38M. De totale activa decreased met 3.72% naar 1.06B en WPA decreased van -1.41 naar -2.29.
GPREInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
0.37%
Nettowinstmarge
-4.55%
Winstmarge
-3.34%
Rendement op investering
-10.08%