Stocks-GRI.L-Grainger PLC

GRI.L Grainger PLC

258.6115 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Grainger PLC met 4.73% en bedroegen 271.70M. Het netto-inkomen decreased met 88.84% naar 25.60M. De totale activa decreased met 1.94% naar 1.93B en WPA decreased van 0.31 naar 0.03.
GRI.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
59.22%
Nettowinstmarge
44.20%
Winstmarge
46.08%
Rendement op investering
3.79%