Stocks-GRWG-GrowGeneration

GRWG GrowGeneration

3.39 -0.07 (-2.02%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van GrowGeneration met 34.16% en bedroegen 278.17M. Het netto-inkomen decreased met 1,380.67% naar -163.75M. De totale activa decreased met 41.72% naar 216.40M en WPA decreased van 0.21 naar -2.69.
GRWGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.58%
Nettowinstmarge
-13.78%
Winstmarge
-15.52%
Rendement op investering
-14.47%