Stocks-GVA-Granite Construction Inc

GVA Granite Construction Inc

45.99 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Granite Construction Inc met 9.67% en bedroegen 3.30B. Het netto-inkomen increased met 1,054.80% naar 78.86M. De totale activa decreased met 1.05% naar 985.15M en WPA increased van 0.22 naar 1.70.
GVAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.85%
Nettowinstmarge
0.42%
Winstmarge
2.02%
Rendement op investering
1.22%