Stocks-GWRE-Guidewire Software Inc

GWRE Guidewire Software Inc

113.93 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van Guidewire Software Inc met 11.41% en bedroegen 905.34M. Het netto-inkomen increased met 38.01% naar -111.86M. De totale activa decreased met 17.37% naar 1.20B en WPA increased van -2.16 naar -1.36.
GWREInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
54.32%
Nettowinstmarge
-8.86%
Winstmarge
-8.64%
Rendement op investering
-3.95%