Stocks-GXI.DE-Gerresheimer

GXI.DE Gerresheimer

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2022: increased de inkomsten van Gerresheimer met 21.30% en bedroegen 1.82B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 102.19M. De totale activa decreased met NaN naar 1.29B en WPA decreased van N/A naar 3.06.
GXI.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.29%
Nettowinstmarge
5.73%
Winstmarge
12.54%
Rendement op investering
5.20%