Stocks-HAE-Haemonetics Corp.

HAE Haemonetics Corp.

77.10 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Haemonetics Corp. met 17.67% en bedroegen 1.17B. Het netto-inkomen increased met 166.05% naar 115.40M. De totale activa increased met 9.15% naar 818.00M en WPA increased van 0.84 naar 2.24.
HAEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
50.85%
Nettowinstmarge
7.36%
Winstmarge
15.29%
Rendement op investering
5.91%