Stocks-HAL-Halliburton Co

HAL Halliburton Co

42.21 0.31 (0.74%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Halliburton Co met 32.70% en bedroegen 20.30B. Het netto-inkomen increased met 8.65% naar 1.60B. De totale activa increased met 18.56% naar 7.98B en WPA increased van 1.63 naar 1.73.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering