Stocks-HAS-Hasbro Inc

HAS Hasbro Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Hasbro Inc met 8.78% en bedroegen 5.86B. Het netto-inkomen decreased met 53.37% naar 203.00M. De totale activa decreased met 7.29% naar 2.86B en WPA decreased van 3.10 naar 1.46.
HASInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
48.41%
Nettowinstmarge
6.32%
Winstmarge
4.17%
Rendement op investering
4.84%