Stocks-HASI-Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc met 12.46% en bedroegen 239.74M. Het netto-inkomen decreased met 67.09% naar 41.91M. De totale activa increased met 6.27% naar 1.66B en WPA decreased van 1.51 naar 0.47.
HASIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
100.00%
Nettowinstmarge
44.05%
Winstmarge
61.25%
Rendement op investering
2.48%