Stocks-HBI-Hanesbrands Inc

HBI Hanesbrands Inc

4.68 0.13 (2.86%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Hanesbrands Inc met 8.35% en bedroegen 6.23B. Het netto-inkomen decreased met 125.18% naar -131.17M. De totale activa decreased met 43.31% naar 398.26M en WPA decreased van 0.22 naar -0.36.
HBIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.41%
Nettowinstmarge
4.32%
Winstmarge
6.18%
Rendement op investering
6.61%