Stocks-HEI.DE-HeidelbergCement AG

HEI.DE HeidelbergCement AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van HeidelbergCement AG met 12.69% en bedroegen 21.10B. Het netto-inkomen decreased met 16.04% naar 1.60B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
HEI.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.64%
Nettowinstmarge
2.87%
Winstmarge
11.61%
Rendement op investering
2.52%