Stocks-HES-Hess Corp

HES Hess Corp

164.88 4.43 (2.76%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hess Corp met 51.53% en bedroegen 11.32B. Het netto-inkomen increased met 189.21% naar 2.57B. De totale activa increased met 22.73% naar 8.62B en WPA increased van 1.81 naar 7.18.
HESInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
40.03%
Nettowinstmarge
-12.22%
Winstmarge
36.01%
Rendement op investering
-1.90%