Stocks-HII-Huntington Ingalls Industries Inc

HII Huntington Ingalls Industries Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Huntington Ingalls Industries Inc met 7.29% en bedroegen 11.45B. Het netto-inkomen increased met 17.62% naar 681.00M. De totale activa increased met 17.31% naar 4.09B en WPA increased van 14.44 naar 17.07.
HIIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.37%
Nettowinstmarge
6.14%
Winstmarge
5.45%
Rendement op investering
13.00%