Stocks-HIK.L-Hikma Pharmaceuticals PLC

HIK.L Hikma Pharmaceuticals PLC

2077.88 3.00 (0.14%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hikma Pharmaceuticals PLC met 10.08% en bedroegen 2.04B. Het netto-inkomen decreased met 49.23% naar 155.06M. De totale activa decreased met 1.96% naar 1.79B en WPA decreased van 1.31 naar 0.68.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering