Stocks-HIK.L-Hikma Pharmaceuticals PLC

HIK.L Hikma Pharmaceuticals PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hikma Pharmaceuticals PLC met 10.08% en bedroegen 2.04B. Het netto-inkomen decreased met 49.23% naar 155.06M. De totale activa decreased met 1.96% naar 1.79B en WPA decreased van 1.31 naar 0.68.
HIK.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
46.94%
Nettowinstmarge
16.11%
Winstmarge
21.87%
Rendement op investering
14.30%