Stocks-HILS.L-Hill & Smith PLC

HILS.L Hill & Smith PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hill & Smith PLC met 3.84% en bedroegen 732.10M. Het netto-inkomen increased met 55.85% naar 53.30M. De totale activa increased met 16.31% naar 395.00M en WPA increased van 0.42 naar 0.70.
HILS.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
36.89%
Nettowinstmarge
5.61%
Winstmarge
12.69%
Rendement op investering
7.48%