Stocks-HLE.DE-Hella

HLE.DE Hella

81.78 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hella met 21.94% en bedroegen 7.56B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 603.56M. De totale activa decreased met NaN naar 3.06B en WPA decreased van N/A naar 5.41.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering