Stocks-HMY-Harmony Gold Mining Co Ltd-ADR

HMY Harmony Gold Mining Co Ltd-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Harmony Gold Mining Co Ltd-ADR met 0.50% en bedroegen 2.78B. Het netto-inkomen increased met 513.24% naar 274.75M. De totale activa increased met 0.43% naar 1.85B en WPA increased van -0.11 naar 0.44.
HMYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.08%
Nettowinstmarge
1.22%
Winstmarge
17.44%
Rendement op investering
2.14%