Stocks-HOC.L-Hochschild Mining PLC

HOC.L Hochschild Mining PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hochschild Mining PLC met 0.59% en bedroegen 598.29M. Het netto-inkomen decreased met 92.41% naar 3.92M. De totale activa increased met 7.15% naar 600.81M en WPA decreased van 0.11 naar 0.00.
HOC.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.20%
Nettowinstmarge
4.05%
Winstmarge
7.17%
Rendement op investering
3.22%