Stocks-HOLX-Hologic Inc

HOLX Hologic Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Hologic Inc met 17.12% en bedroegen 4.03B. Het netto-inkomen decreased met 64.98% naar 456.00M. De totale activa increased met 2.89% naar 5.02B en WPA decreased van 5.13 naar 1.83.
HOLXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
54.59%
Nettowinstmarge
18.96%
Winstmarge
22.78%
Rendement op investering
13.12%