Stocks-HSBA.L-HSBC Holdings

HSBA.L HSBC Holdings

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van HSBC Holdings met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 28.89% naar 12.55B. De totale activa increased met 7.66% naar 146.55B en WPA increased van 0.45 naar 0.60.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering