Stocks-HST-Host Hotels & Resorts Inc

HST Host Hotels & Resorts Inc

19.47 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Host Hotels & Resorts Inc met 69.79% en bedroegen 4.91B. Het netto-inkomen increased met 435.83% naar 643.00M. De totale activa increased met 4.67% naar 6.88B en WPA increased van -0.02 naar 0.88.
HSTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.03%
Nettowinstmarge
-3.96%
Winstmarge
14.93%
Rendement op investering
1.81%