Stocks-HSX.L-Hiscox Ltd

HSX.L Hiscox Ltd

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hiscox Ltd met 9.81% en bedroegen 2.46B. Het netto-inkomen decreased met 75.43% naar 33.85M. De totale activa increased met 7.16% naar 2.01B en WPA decreased van 0.40 naar 0.10.
HSX.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
-0.18%
Winstmarge
13.15%
Rendement op investering
-0.14%