Stocks-HTGC-Hercules Capital Inc

HTGC Hercules Capital Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hercules Capital Inc met 5.94% en bedroegen 324.45M. Het netto-inkomen decreased met 42.08% naar 99.88M. De totale activa increased met 7.10% naar 1.40B en WPA decreased van 1.49 naar 0.79.
HTGCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
97.83%
Nettowinstmarge
61.41%
Winstmarge
78.25%
Rendement op investering
6.82%