Stocks-HTZ-Hertz Global Holdings Inc

HTZ Hertz Global Holdings Inc

16.13 0.39 (2.47%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 decreased de inkomsten van Hertz Global Holdings Inc met 18.47% en bedroegen 2.04B. Het netto-inkomen decreased met 79.90% naar 116.00M. De totale activa decreased met 4.20% naar 2.65B en WPA decreased van 1.33 naar -0.01.
HTZInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.93%
Nettowinstmarge
-1.37%
Winstmarge
23.89%
Rendement op investering
-3.19%