Stocks-HTZ-Hertz Global Holdings Inc

HTZ Hertz Global Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hertz Global Holdings Inc met 18.39% en bedroegen 8.69B. Het netto-inkomen increased met 464.11% naar 2.06B. De totale activa decreased met NaN naar 2.65B en WPA decreased van N/A naar 3.36.
HTZInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.56%
Nettowinstmarge
-1.12%
Winstmarge
13.33%
Rendement op investering
-3.64%