Stocks-HUBS-HubSpot

HUBS HubSpot

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van HubSpot met 33.08% en bedroegen 1.73B. Het netto-inkomen decreased met 44.85% naar -112.75M. De totale activa increased met 13.55% naar 992.22M en WPA decreased van -1.66 naar -2.35.
HUBSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
83.62%
Nettowinstmarge
-7.52%
Winstmarge
-5.05%
Rendement op investering
-5.35%