Stocks-HUT-Hut 8 Mining Corp

HUT Hut 8 Mining Corp

2.16 0.06 (2.86%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Hut 8 Mining Corp met 16.49% en bedroegen 115.74M. Het netto-inkomen decreased met 221.60% naar -186.51M. De totale activa decreased met NaN naar 259.34M en WPA decreased van -0.43 naar -0.99.
HUTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-53.10%
Nettowinstmarge
-86.05%
Winstmarge
-121.28%
Rendement op investering
-59.18%