Stocks-HWDN.L-Howden Joinery Group PLC

HWDN.L Howden Joinery Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Howden Joinery Group PLC met 10.76% en bedroegen 2.32B. Het netto-inkomen increased met 18.98% naar 374.20M. De totale activa decreased met 12.08% naar 871.70M en WPA increased van 0.53 naar 0.66.
HWDN.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
60.51%
Nettowinstmarge
13.47%
Winstmarge
16.42%
Rendement op investering
23.13%