Stocks-IFF-International Flavors & Fragra

IFF International Flavors & Fragra

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van International Flavors & Fragra met 6.73% en bedroegen 12.44B. Het netto-inkomen decreased met 758.06% naar -1.84B. De totale activa decreased met 16.16% naar 17.79B en WPA decreased van 1.10 naar -7.23.
IFFInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.83%
Nettowinstmarge
0.81%
Winstmarge
6.57%
Rendement op investering
0.53%