Stocks-IFX.DE-Infineon Technologies AG

IFX.DE Infineon Technologies AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Infineon Technologies AG met 14.71% en bedroegen 16.31B. Het netto-inkomen increased met 43.62% naar 3.14B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar 2.38.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering