Stocks-IIPR-Innovative Industrial Properties Inc. A

IIPR Innovative Industrial Properties Inc. A

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Innovative Industrial Properties Inc. A met 35.11% en bedroegen 276.36M. Het netto-inkomen increased met 35.44% naar 154.39M. De totale activa decreased met NaN naar 1.96B en WPA decreased van N/A naar 5.52.
IIPRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
70.95%
Nettowinstmarge
54.62%
Winstmarge
56.94%
Rendement op investering
4.98%