Stocks-ILMN-Illumina

ILMN Illumina

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Illumina met 1.28% en bedroegen 4.58B. Het netto-inkomen decreased met 677.95% naar -4.40B. De totale activa decreased met 38.56% naar 6.60B en WPA decreased van 5.04 naar -28.05.
ILMNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
61.43%
Nettowinstmarge
-7.68%
Winstmarge
-2.08%
Rendement op investering
-4.43%