Stocks-IMI.L-IMI

IMI.L IMI

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van IMI met 9.81% en bedroegen 2.05B. Het netto-inkomen increased met 15.28% naar 226.30M. De totale activa increased met 16.24% naar 905.60M en WPA increased van 0.73 naar 0.87.
IMI.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
44.77%
Nettowinstmarge
9.77%
Winstmarge
17.16%
Rendement op investering
14.28%