Stocks-INF.L-Informa

INF.L Informa

755.8645 14.5780 (1.97%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Informa met 25.78% en bedroegen 2.26B. Het netto-inkomen increased met 61.11% naar 142.10M. De totale activa decreased met NaN naar 7.47B en WPA decreased van N/A naar -0.07.
INF.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
14.46%
Nettowinstmarge
-7.59%
Winstmarge
14.46%
Rendement op investering
-1.25%