Stocks-INFA-Informatica Inc

INFA Informatica Inc

21.28 0.05 (0.24%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Informatica Inc met 4.23% en bedroegen 1.51B. Het netto-inkomen increased met 46.29% naar -53.68M. De totale activa increased met 3.56% naar 2.05B en WPA increased van -0.31 naar -0.19.
INFAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.88%
Nettowinstmarge
-10.17%
Winstmarge
1.59%
Rendement op investering
-3.19%