Stocks-INMD-Inmode Ltd

INMD Inmode Ltd

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Inmode Ltd met 27.05% en bedroegen 454.27M. Het netto-inkomen decreased met 2.15% naar 161.52M. De totale activa increased met 33.39% naar 554.62M en WPA decreased van 1.92 naar 1.89.
INMDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
83.67%
Nettowinstmarge
39.30%
Winstmarge
40.96%
Rendement op investering
33.10%