Stocks-INPP.L-International Public Partnerships Ltd

INPP.L International Public Partnerships Ltd

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2021: increased de inkomsten van International Public Partnerships Ltd met 2.97% en bedroegen 128.29M. Het netto-inkomen increased met 112.82% naar 129.21M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 0.04 naar N/A.
INPP.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
79.03%
Nettowinstmarge
103.97%
Winstmarge
45.02%
Rendement op investering
4.91%