Stocks-INSP-Inspire Medical Systems Inc.

INSP Inspire Medical Systems Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Inspire Medical Systems Inc. met 74.75% en bedroegen 407.86M. Het netto-inkomen decreased met 6.75% naar -44.88M. De totale activa increased met 116.55% naar 496.01M en WPA decreased van -1.54 naar -1.60.
INSPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
84.10%
Nettowinstmarge
-29.78%
Winstmarge
-8.75%
Rendement op investering
-16.92%