Stocks-INTU-Intuit Corp

INTU Intuit Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van Intuit Corp met 12.90% en bedroegen 14.37B. Het netto-inkomen increased met 15.39% naar 2.38B. De totale activa increased met 5.04% naar 17.27B en WPA increased van 7.28 naar 8.42.
INTUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
74.85%
Nettowinstmarge
20.19%
Winstmarge
22.86%
Rendement op investering
19.62%