Stocks-IP.MI-Interpump Group

IP.MI Interpump Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Interpump Group met 29.53% en bedroegen 2.08B. Het netto-inkomen increased met 35.73% naar 269.57M. De totale activa increased met 16.88% naar 1.57B en WPA decreased van 1.81 naar N/A.
IP.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.29%
Nettowinstmarge
12.83%
Winstmarge
18.42%
Rendement op investering
11.51%